hot forex – سازمان حرم، گامی بنیادین برای توسعه کمی و کیفی زیارت

فارکس – تشکیل اداره بقعه مطهر اگر‌چه در چشم نخستین با این انگیزه انجام یافته تا بحران تکثر مدیر در مقبره مطهر را رفع و نوعی هم بستگی مدیر تولید کرده و با ارتقای هماهنگی به ارائه سرویس ها با کیفیت‌تر به زائران گرامی سبب شود , البته محدود به‌این انگیزه نیست . . .

در قبلی بدور مأموریت آستان قدس تنها متمرکز بر سازمان مقبره مطهر بوده است . اما در دهه‌های اخیر به اقتضای تقاضای مردمان و نیاز جامعه از یک سو و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آستان قدس رضوی , دایره سرویس ها آستان قدس به عرصه‌های متنوع فرهنگی , اجتماعی و . . . توسعه و گسترش یافته است .

به صورت ارگانیک ساختار بسط این فعالیت‌ها هم بتدریج حول ساختار دیر باز و نخستین صورت گرفته و گسترش پیدا نموده است و افزوده شدن فعالیت‌های نو حول ساختار دیرباز , عوارضی را به همراه داشته است که کمبود تمرکز مدیریتی در بقاع مطهر یک کدام از مهم ترین آنها بوده است .

افزون بر آن , حکم رهبر معظم انقلاب به تولیت تازه آستان قدس رضوی بر حجم و کیفیت فعالیت‌های این آستان مقدس در کلیه عرصه‌ها افزوده و مأموریت‌های جدیدی را هم مطالبه نموده است . ارگانیک است که برای به وقوع پیوستن زمان تازه با مأموریت‌های ساخت شده می بایست ساختار متناسب را ساخت .

forex rebate forex broker rebate forex rebate ریبیت broker forex fibogroup rebate fibo group rebate ریبیت alpari alpari reabte exness rebate xm ریبیت

بر این اصول از اولِ حضور تولیت نو آستان قدس فرایند متناسب سازی ساختار آغاز شده‌است که تأسیس اداره فرهنگی , معاونت یاری تهیدستان , معاونت علمی و معاونت برنامه‌ریزی بعضی از همین اقدامات در جهت سوق دهی ساختاری آستان قدس رضوی بوده است .

در‌این دربین , مقبره مطهر کانونی‌ترین نقطه سرویس رسانی آستان قدس رضوی به زائران و مجاوران ضریح منور حضرت رضا ( ع ) است که در بند دوم حکم رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است .

علاوه بر اعتنا به رفع بعضی چالش‌ها همچون تمرکز مدیریتی در بقاع مطهر , ضرورت داشت تا با نگاهی به آتی نسبت به باز‌نگری ساختاری هم مبادرت شود .

فرایند حضور زائران در شهر مشهد نشان میدهد که به صورت ارگانیک با گذشت زمان , حجم زوار ارتقاء مییابد . از سمت دیگر عزم آستان مقدس رضوی نیز بر این است که برای بسط زیارت و تسهیل آن عملکرد کند .

فزون‌تر این که حجم و کیفیت سرویس ها فرهنگی به زوار با شخصیت بقاع مطهر بایستی ارتقا یابد و آستان قدس رضوی در صدد ارتقای کیفیت زیارت است .

به این ترتیب تشکیل اداره بقاع مطهر هر چند در چشم نخستین با این انگیزه انجام شده تا بحران تکثر مدیر در مقبره مطهر را رفع و نوعی همبستگی مدیر ساخت کرده و با ارتقای هماهنگی به ارائه سرویس ها با کیفیت‌تر به زائران گرامی سبب شود , ولی محدود بدین انگیزه نیست ; بلکه سرویس بیشتر و با کیفیت‌تر به زائر و توسعه و گسترش زیارت را هم مورد‌علاقه دارااست .

 

forex time rebate fxtm rebate fbs rebate ریبیت بروکر اف بی اس,ریبیت fbs Alpari broker آلپاری cash back rebate forex

گزینش الگوی «سازمان» محور تحت عنوان الگوی تصحیح ساختاری چندین انگیزه راهبردی دیگر را نیز به‌دنبال دارااست .
۱ . الگوی سازمان‌محور این مسئله را تولید مینماید تا کارها روان در باطن سازمان‌ها سامان بگیرد و با کاهش روندهای اداری سرعت ارائه سرویس ارتقا می یابد .

۲ . واگذاری اختیارات روان به سازمان‌ها این موضوع را تولید می‌نماید تا سطح ها ارشد مدیر آستان با مسافت دریافت کردن از کارها سرازیر , بر کارها راهبردی تمرکز کرده و مسئله راهبری هماهنگ آستان قدس را آماده کنند .

۳ . تشکیل اداره بقاع مطهر مسئله رویش درون‌زای سرویس ها بقاع و بسط زیارت را آماده می‌نماید . اساساً بسط سرویس بایستی بر پایه ی نهاد های درون‌زا صورت بگیرد و آستان قدس رضوی همین جهت گیری را گزینش نموده است .

با این وجود تشکیل اداره مقبره گام نخستین و نقطه آغازی برای به وقوع پیوستن این هدف ها است که آرزو میرود با هم‌افزایی و اهتمام حداکثری به عاقبت مناسب رسد .