فارکس – ظرف روزهای آینده در مبادلات ارزی مرز و بوم ثبات ساخت می‌شود

فرماندار شهرستان همدان اعلام کرد : با تغییراتی که در رئیس بانک مرکزی و ارائه سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های آن گرفته شده امید‌واریم ظرف روزهای آینده در مبادلات ارزی و مبلغی مرزوبوم ثبات تولید شود .

به نقل از خبرگزاری عجم از همدان , علی گرانقدر ظهر روز جاری در گرد هم آیی ستاد اقتصاد مقاومتی بابیان این‌که در زمان یک‌سری ماه قبل به دلیل تحولات یگانه داخلی و فرنگی , مرزوبوم ما در وضعیت یگانه و حساسی به رمز میبرد , ذکر کرد : دولت در سعی است که گرفتاری و نگرانی تولیدکنندگان سرزمین را با دوراندیشی رفع نماید .

او بابیان این‌که تصمیمات نیکی در میهن برای ثبات بخش اقتصادی گرفته شده‌است , افزود : با تغییراتی که در مدیر بانک مرکزی و ارائه سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های آن گرفته شده امید داریم ظرف روزهای آینده ثبات در مبادلات ارزی و مبلغی مرزو بوم تولید شود .

فرمان دار شهرستان همدان با اشاره به تحریم‌های معاند در بخش اقتصادی که سرزمین را در موقعیت مختص قرار داده است , اذعان کرد : کمبود ثبات در بخش اقتصادی مملکت دارنده تبعات مختلفی در پیدایش آسیب‌های اجتماعی است .

او بابیان این‌که خوشبختانه موقعیت ذخایر ارزی مرزوبوم عالی است و حالت ساخت و فروش نفت هنوز ذیل تاثیر تحریم‌های معاندان نظام قرار نگرفته است , تصریح کرد : با دقت به سیاست‌های اخیر تصویب شده شده دولت می بایست به طور منظم در لحاظ گرفته شود امید‌داریم بتوانیم از این برهه کلیدی به نیکی عبور کنیم .

فارکس چنگال  فارکس چه روزهایی تعطیل است  فارکس چیست  فارکس چیست ویکی  فارکس چیست ویکی پدیا  فارکس حرام

گران قدر با تاکید بر این که شایسته ترین گزارشات اقتصاد مقاومتی از همدان به سرزمین ارائه میشود , اعلام کرد : صحت دارد آمار اشتغال استان از تعهد بیشتر است , ولی به دلیل وجود بیکاری این اشتغال ساخت شده در استان قابل محسوس نیست .

او با اشاره مجدد به تحولات اخیر مرزو بوم در بخش اقتصادی و مخاطراتی که اتفاق افتاده است ; اظهار‌کرد : اکثری از کشورها در چنین قوانینی بحران‌ها را تبدیل به مجال کرده‌اند که امید‌است‌ ما نیز بتوانیم با راهکار و سیاست‌های ویژه دولت از این بی‌ثباتی اقتصادی عبور کنیم .

فرمان دار همدان با اظهار خرسندی از این که اقدامات ما درباره‌ی تولید اقتصاد مقاومتی در استان تا حدودی عالی بوده ولی بایستی در‌این موقعیت به‌این اقدامات سرعت ببخشیم , بیش تر کرد : متاسفانه میهن ما در بخش انرژی , آب و غذا قسمتی از وسیع ترین کشورهای مصرف‌کننده دنیاست که بایستی با تغییر‌و تحول تمدن همگانی مردمان بتوانیم اکثری از این مشکلات را حل کنیم .

او اظهار‌کرد : با ساخت کردار و فرهنگ وتمدن در جامعه مملکت ما در توزیع منابع و مصرف می تواند به خوداتکایی رسد به گونه ای که با وجود ظرفیت‌های گوناگون هیچ تعلق به دولت و کشورهای دیگر نداشته باشیم .