هات فارکس – کشور ایران و ایالات متحده ; رجوع به قول مودت

عهدنامه مودت دربین کشور ایران و آمریکا ایالات متحده در ٢٣ مرداد ١٣٣۴ در تهران به امضا رسید . این عهدنامه حفظ کننده دستمزد و منافع دو ملت در زمینه‌هاى بسط تجارت , امنیت سرمایه‌گذارى و بهره‌مندی‌هاى اقتصادى است .

عهدنامه‌اى که بعد از گذشت ۶٣ سال هنوز سفت و پا برجا بوده و مستند کشور‌ایران و ایالات متحده در دعاوى متفاوت قرار گرفته است

در بادى فرمان , استحکام حقوقى و بین‌المللى بودن این عهدنامه و قابل نسبت دادن بودن آن در مجامع بین‌المللى براى استیفاى دستمزد ملت آن نیز بعد از ۶٣ سال است .

این استحکام در مقایسه با برنامه جامع مبادرت مشترک یا این که به عبارتی چیزى که برجام نامیده مى‌شود که در عمرى کمتر از دو سال و صرفا با یک چرخش انگشت و امضا به نابودى کشیده شد ,

خویش جاى عبرت‌آموزى دیپلماتیک و حقوقى داراست . دقت به‌این عهدنامه هم اکنون آدمى را به تفکر فرو مى‌برد که مجموعه مذاکره‌کننده هسته‌اى در زمان سالیان پرآب و تاب مصاحبه چه مى‌کردند و چه مفادى را راز نیز کردند که با یک چرخش امضا , امنیت و وقار اقتصادى یک مرز و بوم و یک ملت را به باد نابودی مى‌دهد؟

ولی جریان عهدنامه چه چیزی است و چه ارتباطى با شرایط بغرنج کنونى در ارتباط ها جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و تحریم‌ها دارد؟

از سال‌هاى ١٣٢٧ به آن گاه دولت‌هاى کشور ایران عمیقا در اندیشه جذب سرمایه‌هاى خارجى براى توسعه و گسترش اقتصادى مرز و بوم بودند . این کار البته با دقت به اتفاقات سیاسى عملا از سال ١٣٣۴ امکان‌پذیر شد .

استراتژی های معاملاتی pdf فارکس پشوتن ptm فارکس چیست pdf forex چیست forex ذهب forex شرح forex صفحات مزوره forex عربی forex نصب

براى زمینه‌سازى جذب سرمایه‌گذارى خارجى ابتدا ضابطه مرتبط با جلب و حمایت سرمایه خارجى در آذر ١٣٣۴ به ثبت رسید . ولی این کافى کمبود و می بایست از ابزارهاى ضروری دیگر هم براى به وقوع پیوستن این اصلی بهره‌بردارى مى‌شد .

اعم از ابزارهاى حقوقى اصلی براى جذب و تضمین سرمایه خارجى بعداز ثبت ضابطه یادشده , منعقد عهدنامه‌هاى دوجانبه با تعدادی مرز و بوم بود .

این عهدنامه‌هاى مودت در بین کشور‌ایران و کشورهاى فرانسه , یونان , اسپانیا , ایتالیا , دانمارک , مکزیک , حجاز و یک سری مملکت دیگر انعقاد شد . مهم ترین عهدنامه مودتى که در حین نخست‌وزیرى حسین علا به امضا رسید , معاهده دربین کشور ایران و ایالات متحده بود . این عهدنامه در ٢٣ مرداد ٣۴ به امضا رسید و از خرداد ماه ٣۶ اجرایى شد .

با تحکیم زمینه‌هاى حقوقى , رابطه ها اقتصادى و تجارى با اتباع و شرکت‌هاى آمریکایى رو به توسعه ارگان و قراردادهاى کلان و مضاعف زیادى در زمینه‌هاى متفاوت اقتصادى و بازرگانى انعقاد شد .

رابطه ها جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده که بعد از انقلاب رو به کاهش گذاشته بود با تسخیر سفارت ایالات متحده در سیزده آبان ۵٨ کاملا انقطاع شد .

البته با این کلیه , عهدنامه مودت که در ماده نخستین آن مقرر شده بود : «بین جمهوری اسلامی ایران و دول متحده ایالات متحده صلح و دوستی پایدار و استوار و دوستى دوستانه برقرار خواهد بود» هیچ‌گاه از سوى طرفین باطل و خاتمه‌یافته تلقى نشد .

آپارات استراتژی معاملاتی در بورس آموزش استراتژی معاملاتی ایچیموکو آموزش اکسپرت نویسی فارکس استراتژی سیستم های معاملاتی فارکس استراتژی معاملاتی استراتژی معاملاتی آتی سکه استراتژی معاملاتی ایچیموکو

این عهدنامه با دقت به مبانى حقوقى و بین‌المللى خویش بعد از انقلاب بارها از سوى هر دو جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده مبناى طرح مشاجره در دیوان دادگسترى لاهه و بقیه مجامع حقوقى شد . اعم از نخستین‌بار از سوى ایالات متحده بعد از تسخیر سفارت آن مرزوبوم مبناى طرح دعواى حقوقى در دیوان داورى شد .

همینطور از سوى کشور‌ایران در ماجراى انهدام سکوهاى نفتى کشور ایران در خلیج‌فارس و هم سرنگونى هواپیماى ایرباس بوسیله ناو وینسنس مورد نسبت دادن و طرح بحث در دیوان داورى قرار گرفت .

درحال حاضر و در حین حاضر به کار گیری از این عهدنامه براى گلایه از ایالات متحده جهت پیشگیرى از طرح تحریم‌هاى نو مورد اعتنا و مبادرت دولت قرار گرفت . بهره‌گیرى از این عهدنامه به صورت جدا مى‌تواند به محکومیت ایالات متحده در اعمال تحریم‌هاى نخستین و ثانویه بینجامد .

چنان‌که در همین بدو فرمان , دیوان داورى طى دستورى به وزیر خارجه ایالات متحده آن مملکت را از هرگونه مبادرت نو تحریمى مقابل جمهوری اسلامی ایران بازداشته است .

موضوعى که روحانى با خوشحالى آن را در نشست روز چهارشنبه هیات دولت مطرح ساخت . نکته مهم آنکه همین عهدنامه از جهت حقوقى و ماهیتى توانایى آن را داراست که مبنایى مستحکم براى بازسازى رابطه ها تخریب‌شده دو مرزوبوم قرار گیرد .