قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در مرز ۷۰ دلار

قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در مرز ۷۰ دلار

میانگین قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز در هفته منتهی به چهارم مه، به ۷۰ دلار و ۷۴ سنت رسید که نسبت به هفته پیش از آن، با ۱۸ سنت کاهش همراه بود. میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی‌آی هم در این بازه زمانی، ۲۶ سنت افزایش یافت و به ۶۸ دلار و ۳۸ سنت برای هر بشکه رسید. در هفته مورد بررسی، قیمت نفت خام شاخص برنت با ۴۲ سنت کاهش، بشکه‌ای ۷۴ دلار و ۲۳ سنت معامله شد. \قیمت هر بشکه نفت سبک ایران\ در مرز ۷۰ دلار میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ۶۶ دلار و ۴ سنت بوده است.

اخبار کارگزاری هات فارکس : قیمت هربشکه نفت سبک ایران در مرز ۷۰ دلار

 

میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ۶۶ دلار و ۴ سنت بوده است.

میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران هم در دوره مورد بررسی ۵۲ سنت برای هر بشکه کاهش یافت و

به ۶۸ دلار و ۵۳ سنت برای هر بشکه رسید.

میانگین قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت

(اوپک) نیز در هفته منتهی به چهارم مه، به ۷۰ دلار و ۷۴ سنت رسید که

نسبت به هفته پیش از آن، با ۱۸ سنت کاهش همراه بود.

میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی‌آی هم در این بازه زمانی،

۲۶ سنت افزایش یافت و به ۶۸ دلار و ۳۸ سنت برای هر بشکه رسید.

در هفته مورد بررسی، قیمت نفت خام شاخص برنت با ۴۲ سنت کاهش، بشکه‌ای ۷۴ دلار و ۲۳ سنت معامله شد.

الفارکس