فارکس بروکر – سیاست یک بام و دو هوای دولت در در اختیار گرفتن بازار ارز

 

کارشناس اقتصادی بابیان این‌که تا به امروز سیاست‌های اقتصادی غالب نبوده است , اذعان کرد : تازمانیکه در بازار ارز ثبات وجود نداشته باشد , التهابات ادامه‌دار خواهد بود .

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبر نگار اقتصاد‌ی خبرگزاری‌ آنا , در رابطه سیاست‌های اقتصادی دولت ذکر کرد : تا به امروز سیاست‌های اقتصادی دولت غالب فقدان به دلیل این‌که در‌حالتی که این سیاست‌ها چیره بود , ارزش ارز به صورت جهشی ارتقا پیدا نمیکرد .

او افزود : اینک سیاست‌های ارزی مدیریت تازه بانک مرکزی هم هنوز اعلام نشده است و بدین ادله نمی توان بررسی دقیقی انجام بخشید البته به حیث میرسد دولت در اکنون وصال به یک دستورالعمل درست برای کاهش التهاب بازار ارز است .

این متخصص اقتصادی ادامه بخشید : یکی‌از مولفه‌های ارزی تازه بایستی حذف بازار یکسری نرخی ارز به دلیل تولید رانت باشد و تاوقتی‌که این زمینه برطرف نشود رانت وجود خواهد داشت .

حق‌شناس در رابطه بازار ثانویه ارز هم بیان کرد : بازار ثانویه تنها برای کشف ارزش ارز است و فقط این‌که قسمتی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی آنجا عرضه شود و مابقی عرضه نشود این قضیه هم دو نرخی بودن و یک‌سری نرخی بودن را تشدید می نماید .

بروکرهای فارکس ایران  بروکرهای فارکس فارسی  بهترین استراتژی معاملاتی  بهترین استراتژی معاملاتی در فارکس  بهترین استراتژی معاملاتی فارکس  بهترین اکسپرت فارکس

او تصریح کرد : دولت می بایست پیرو این سیاست باشد که در بازار یک نرخ حاکم باشد تاهنگامیکه در بازار یک نرخ وجود نداشته باشد شاهد تلاطم‌ها خوا‌هیم بود .

این متخصص اقتصادی تاکید کرد : دولت بایستی ارز را تک نرخی نماید و برای کالاهای حساس و دارو به طور غیروابسته و با سازو کار مطلوب به اشخاص یارانه پرداخت نماید .

حق‌شناس در رابطه بسته تازه دولت هم اعلام کرد : در صورتیکه خروجی بسته تازه این باشد که بازار ارز در جهت یکسان‌سازی حقیقی و واقعی برود و مستضعفین حقیقی وواقعی را پوشش دهد , قادر است بازار را سریع‌تر به وقار برساند .

او تصریح کرد : هر بسته‌ای که بازار را حیران نماید و برای هر قسمت نرخ‌های جداگانه‌ای در لحاظ بگیرد به عبارتی مراحل قبلی ادامه پیدا خواهد کرد .

این متخصص اقتصادی بابیان این‌که بازار ارز تبدیل به لنگر بازارهای اقتصادی مرزوبوم شده‌است , تاکید کرد : تا‌وقتی‌که بازار ارز به ثبات نرسد نباید توقع داشت بازار زمین , تسکین دهنده و اتومبیل به ثبات رسد .