سهام سرمایه Capital stock چیست؟

تعریف سهام سرمایه + انواع سهام سرمایه + مزایا و معایب آن و چرا این سهام مهم است؟

سهام سرمایه (به انگلیسی: Capital stock) برابر است با ارزش اسمی سهام منتشر شده یک شرکت.
ارزش اسمی هر سهم به مبالغ معین شده هر سهم; که بر روی گواهینامه سهام چاپ شده است; اشاره دارد.
ارزش‌های اسمی غالباً تنها مبالغ صوری منعکس شده در گواهینامه سهام هستند. ارزش اسمی هر سهم ارتباط مستقیمی با ارزش بازار آن سهام ندارد. هر چند ارزش اسمی غالباً سرمایه قانونی شرکت‌ها را بیان می‌کند; ولی مبلغ آن توسط قوانین تعیین می‌شود.

سهام سرمایه چیست؟

سهام سرمایه ترکیبی از سهام مشترک و سهام مورد نظر (در صورت وجود) است.
سهام معمول; معمولاً اولین و تنها سهام سرمایه صادر شده توسط شرکت ها است. با این حال; برخی از شرکت ها همچنین سهام مورد نظر را صادر می کنند.
در حسابداری; سهام سرمایه یک بخش از سهام در یک ترازنامه است و فقط شرکت ها می توانند سهام سرمایه را به سرمایه گذاران بفروشند.
سهام سرمایه لزوما با تعداد سهامی که در حال حاضر برجسته است برابر بوده.

فرمول پیدا کردن ارزش سهام سرمایه (سهم سرمایه)

سهام سرمایه = تعداد سهام صادر شده x ارزش سهام برای هر سهم

به عنوان مثال: اگر یک شرکت ۱۰۰۰ سهام را با قیمت ۵ دلار برای هر سهام منتشر کرده باشد; ارزش سهام اینشرکت ۵۰۰۰ دلار خواهد بود.

مزایای سهام سرمایه چیست؟

بزرگترین مزیت فروش سهام سرمایه این است که شرکت برای تامین مالی پروژه های جدید نیازی به پرداخت بدهی ندارد.
اگر یک شرکت نیاز به پول بیشتری برای رشد داشته باشد; به جای اینکه وام بگیرد که باید با سود بازپرداخت کند; می توانند سهام سرمایه را بفروشد.
همچنین اجازه می دهد تا شرکت پول بیشتری کسب کند; در غیر اینصورت که مجبور به وام گرفتن میشوند.

معایب موجودی سرمایه چیست؟

با فروش سهام سرمایه به سرمایه گذاران; یک شرکت سهام خود را از دست می دهد.
اگر سهام سرمایه بیشتری صادر شود; ارزش هر سهم بیشتر میشود.

سهام سرمایه‌ای به دو گروه تقسیم میشود

سهام‌عادی Common stock

که به دارندهٔ خود; حق اعمال رأی در مجامع عمومی شرکت را داده; و سود تقسیم‌شده در شرکت را دریافت می‌کند. سهام‌عادی عموماً بخش عمده‌ای از سهام منتشر شده را تشکیل می‌دهد. دارندگان سهام‌عادی (سهام‌داران) صاحبان اصلی مؤسسه هستند. هر سهام‌دار عادی در مقابل هر سهم; یک حق رای دارد و می‌تواند در اداره و کنترل نمودن مؤسسه از طریق حق رای خود; دخالت کنند. سهام‌عادی فاقد سود تضمین شده هستند و در صورتی که مؤسسه سود تحصیل کند; در سود مؤسسه سهیم خواهند بود.

سهام عادی (به انگلیسی: Common stock) سندی است که نشان می‌دهد یک سرمایه‌گذار; مالک درصد معینی از یک شرکت است; و درصد معینی از سود شرکت; و مزایای دیگری که به سهامداران تعلق می‌گیرد را دریافت خواهد کرد.

سهام ممتاز Common stock

سهام ممتاز (Preferred stock یا Preferred share) یکی از انواع سهام است. سهام ممتاز; نوعی گواهی مالکیت قابل انتقال است که به دارندهٔ آن; حقی محدود و ثابت از دارایی‌های شرکت می‌دهد. واژهٔ ممتاز بدین معنی است که پرداخت سود این سهام; نسبت به سود سهام عادی; اولویت داشته; و باید به طور کامل پرداخت شود. حتی اگر شرکت به هر دلیل ورشکسته شود. از طرفی ممکن است برخی حقوق نظیر حق رأی در مجامع از دارندگان سهام ممتاز سلب شود.

چرا سهام سرمایه مهم است؟

سهام سرمایه این است که یک شرکت پول را برای گسترش کسب و کار افزایش می دهد. سرمایه گذار می تواند سهام خود را از یک شرکت خریداری کند و در عوض امیدوار است فئایدی را که به عنوان سود سهام شناخته می شود; دریافت کنند.

شرکت ها همچنین می توانند سهام را در مقابل دارایی هایی مثل ساختمان ها; زمین و یا تجهیزات مورد نیاز برای کسب و کار خود صادر کنند.

اندازه سهام سرمایه گذاری شده به افراد گوناگون; چه سرمایه گذاران و چه سهامداران; درصد شرکتی را که هر فردی دارد; تصمیم میگیرد.
برای مثال: اگر ۱۰;۰۰۰ سهام; سهام سرمایه و سرمایه گذار ۵;۰۰۰ سهام داشته باشد; ۵۰ درصد از سهام این شرکت را در دست دارد.