راهنمای تهیه برنامه معاملاتی

راهنمای تنظیم برنامه معاملاتی ( بخش نخستین )

اغراق وجود ندارد در شرایطی که بگوییم صرفا کمتر از ۳۰ درصد معامله‌گران بازار فارکس از برنامه معاملاتی استعمال می کنند .

این نشانگر یک ایراد پهناور در جامعه معامله‌گری است و میتواند پاسخی برای این سؤال باشد که

چرا بیشتر معامله‌گران در‌این بازار باخت می خورند . داشتن یک برنامه معاملاتی از ضروریات توفیق در معامله‌گری است .

با‌یقین هیچ کسب‌وکاری فارغ از طرح تجاری نمی‌تواند به عمل خویش ادامه دهد , پس چرا بعضی از معامله‌گران

فکر‌میکنند که سوای داشتن برنامه معاملاتی می‌توان درین بازار عمل کرد؟

ما این هفته و در هفته‌های آتی بیش تر بر طریق تالیف برنامه معاملاتی تمرکز خوا‌هیم کرد , تا معامله‌گرانی که هنوز

برنامه معاملاتی ندارند با فرایند تنظیم برنامه معاملاتی آشنا شوند .

.
برنامه معاملاتی چه می‌باشد و چرا به آن نیاز دارید؟

.
به‌طور بی آلایش می‌توان اظهار کرد که برنامه معاملاتی مجموعه‌ای از شرایطی است که برای پوشش همگی جوانب

کسب‌وکار معامله‌گری پباده سازی می‌گردد . باید دقت داشت که فقط یک‌سری ضابطه بی آلایش روی یک ورقه در

معنای برنامه معاملاتی وجود ندارد . یک کدام از برداشت‌های اشتباهی که دربین معامله‌گران تازه‌کار موجود هست ,

شعور تفاوت برنامه معاملاتی با راهکار معاملاتی است . برنامه معاملاتی مجموعه‌ای از شرایطی است که کلیه جوانب

کسب‌وکار معامله‌گری را پوشش میدهد . البته راهکار معاملاتی فقط برای یافتن شایسته ترین عصر ورود و خروج به

معاملات است . راهکار معاملاتی زیرمجموعه‌ای از برنامه معاملاتی است .

هنگامی که معامله‌گران بچه با سرمایه حقیقی وارد بازار می گردند , در دست گرفتن و رئیس احساسات نیز بر معاملات تأثیر

 می گذارد و اکثر زمان ها موجب اتخاذ تصمیمات نادرست و غیرمنطقی می گردد . به همین جهت هر معامله‌گری به برنامه

معاملاتی مختص که اورا از تصمیمات غیرمنطقی و رمانتیک در امان نگه میدارد , نیاز دارااست . به همین جهت برای این

که معامله‌گری درین کسب‌وکار پیروز فعالیت نماید و بتواند درین بازار سوددهی مستمری داشته باشد , حتماً می بایست

 برنامه معاملاتی مختص خویش را تنظیم نماید .

راهنمای تهیه برنامه معاملاتی

آشنایی خویش

.
پیش از ساختن برنامه معاملاتی , می بایست هدف شما از ورود به رشته معامله‌گری و سرمایه‌گذاری مشخص و معلوم شود .

 آیا به خیال و خاطر درآمد این شغل وارد رشته معامله‌گری شده‌اید؟ یا این که فقط درپی تغییر‌و تحول فن خویش هستید؟

یا این که سرمایه‌ای در اختیار دارید و می خواهید از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به صلاح برسید؟ ادله ورود شما به‌

این رشته قادر است سبک معاملات و برنامه معاملاتی شما‌را معین نماید .

به‌طور نمونه , در صورتی‌که صرفا درپی به کار گیری از پول بازنشستگی خویش در بازارهای مالی می‌باشید و اقتدار رصد

 روزمره بازار را ندارید , نباید برنامه معاملاتی شما برای معاملات روزمره و کوتاه‌مدت باشد . از طرف دیگر در صورتی وقت کافی

برای حضور در بازار را دارید و دوست دارید که روزمره تعدادی ساعت با بازار مشغول باشید , برنامه معاملاتی شما می بایست

 برای یک معامله‌گر تمام‌وقت پباده سازی شود .

در هفته آتی نگاه عمیق‌تری به زمینه برنامه معاملاتی خوا‌هیم داشت و به مساله مدیر ریسک و سرمایه خوا هیم پرداخت.

 

اکسنس

 

راهنمای تهیه برنامه معاملاتی : بخش دوم ، بخش سوم ، بخش پایانی