خرید و فروش سهام به چه شکل انجام می‌شود؟

خرید و فروش سهام

خرید و فروش سهام از طریق سیستم رایانه‌ای معاملات صورت میگیرد; کارگزاران بورس به وکالت از سهامداران; سفارشات خرید و فروش را وارد سیستم معاملات می‌کنند; در سامانه; معاملات بر اساس حراج انجام میگردد یعنی نوبت‌‌های خرید براساس قیمت بیشتر و نوبت‌های فروش بر اساس قیمت کمتر مرتب می‌شوند و زمانی‌که قیمت خرید با قیمت فروش مساوی شد معامله روی سهم انجام میگردد.

 

روش خرید و فروش اوراق بهادار در بورس

اولین روش خرید و فروش اوراق بهادار در بورس; مراجعه حضوری به کارگزار و تکمیل فرم مربوطه مییباشد; همچنین درباره نحوه تکمیل فرم سفارش خرید و فروش و کارمزدهای مربوط به این فرآیند هم بطور کامل توضیح دادیم.

اگر به خاطر داشته باشید; قرار شد قبل از آنکه سه روش دیگر خرید و فروش اوراق بهادار در بورس; یعنی روش ارائه سفارش به صورت تلفنی; ارائه سفارش به صورت اینترنتی و خرید و فروش آنلاین (برخط) را شرح دهیم; ساز و کار معاملات در سامانه معاملات بورس را برای شما تشریح کنیـم; این قسمت; به همین موضوع اختصاص دارد.

خرید و فروش اوراق بهادار در سامانه معاملات بورس براساس سازوکار نام‌آشنای “حراج” انجام می‌شود؛ البته یک حراج کاملا پیشرفته و مکانیـزه; حراجی که اولویت اول آن; قیمت مناسب و اولویت دوم آن; زمان ارائه سفارش است; بگذارید با یک مثال; این موضوع را توضیح دهیم.

فرض کنید شما در ساعت ۹ صبح; به کارگزاری بورس مراجعه و فرم درخواست خرید هزار سهم شرکت “الف” به قیمت هر سهم ۱۵۰۰ ریال (۱۵۰تومان) را تکمیل و همراه فیش واریزی; تحویل کارگزار می‌دهید; طبیعتا کارگزار بلافاصله درخواست خرید شما را وارد سامانه معاملات می‌کند.

 

استراتژی معاملاتی اسکالپ استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت استراتژی معاملاتی بورس استراتژی معاملاتی پایپو استراتژی معاملاتی پرایس اکشن استراتژی معاملاتی چیست استراتژی معاملاتی در بورس

در همان زمان یعنی ساعت ۹ صبح; فرد دیگری نیز به یک شرکت کارگزاری دیگر در منطقه و یا شهر دیگری مراجعه کرده و وی هم با تکمیل فرم مربوطه; درخواست خرید سهام شرکت “الف”; البتـه با قیمت ۱۵۲۰ ریال (۱۵۲تومان) را به کارگزار ارائه داده و کارگزار; درخواست را وارد سامانه معاملات می‌کند.

در چنین شرایطی; سامانه معاملات درخواست خرید فرد دوم را در مقایسه با درخواست شما; در اولویت قرار خواهد داد; چرا که وی برای خرید; قیمت بالاتری پیشنهاد داده است و طبیعتا; متقاضیان فروش سهام شرکت “الف” ترجیح می‌دهند سهام خود را به قیمت بالاتـر بفروشند.
در مورد فروش نیز دقیقا به همین شکل است; با این تفاوت که در فروش سهام و سایر اوراق بهادار; هرچه قیمت کمتر باشد; در اولویت قرار خواهد داشت; زیرا خریداران ترجیح می‌دهند اوراق بهادار را با قیمت کمتـر خریداری کند; بنابراین; مشخص شد که اولین معیار در اولویت‌بندی درخواست‌های خرید و فروش توسط سامانه پیشرفته معاملات بورس; اولویت قیمتی است.

اما منظور از اولویت دوم; یعنی اولویت زمانی چیست؟ در مثال قبل; فرض کنید شما درخواست خرید هزار سهم شرکت “الف” با قیمت هر سهم ۱۵۰۰ ریال (۱۵۰تومان) را در ساعت ۹ صبح به کارگزاری داده‌اید و فرد دیگری; درخواست خرید هزار سهم شرکت الف با همان قیمت; یعنی ۱۵۰۰ ریال (۱۵۰تومان) را در ساعت ۹:۱۰ صبح یعنی ۱۰ دقیقه پس از درخواست شما ارائه داده است.

 

استراتژی های معاملاتی در فارکس استراتژی های معاملاتی فارکس افراد ثروتمند فارکس اکسپرت اکسپرت آپشن اکسپرت چویس اکسپرت چیست

 

در چنین شرایطی; سامانه معاملات به صورت خودکار; اولویت خرید را به شما داده و ابتدا; برای شما سهام شرکت الف را خریداری می‌کند; بنابراین; طبیعتا اگر تنها هزار سهم از سهام شرکت الف برای فروش عرضه شده باشد; سامانه معاملات آن سهام را به شما تخصیص خواهد داد و فرد مذکور; از خرید سهام بازخواهـد مانـد.

در زیر; جدولی از درخواست‌های خرید و فروش برای سهام یک شرکت در سامانه معاملات بورس; نشان داده شده است; توجه فرمایید که ارقام به ریال است.

خرید…………………………………                                                          فروش…………………………;;

تعداد        حجم               قیمت                                                          قیمت               حجم                 تعداد

۲۸        ۲۱۱۵۰۰۰            ۶۶۳۲                                                             ۶۶۳۲                 ۵۹۰۵۵۲            ۳۸

۱          ۲۰۰۰۰               ۶۶۰۱                                                             ۶۶۵۰                  ۹۳۵۵۵             ۱

۵         ۵۰۰۰۰۰              ۶۶۰۰۰                                                           ۶۶۶۰                  ۵۰۰۰               ۱

همانطور که در این جدول مشخص است; در حال حاضر ۲۸ نفر متقاضی خرید سهام شرکت موردنظر با قیمت ۶۶۳۲ ریال هستند; ۱ نفر متقاضی خرید با قیمت ۶۶۰۱ ریال و ۵ نفر هم متقاضی خرید با قیمت ۶۶۰۰ ریال است; بنابراین; همان طور که گفته شد; درخواست‌های خرید به ترتیب از بالاترین قیمت به پائین‌ترین قیمت; اولویت‌بندی شده‌اند.

 

استراتژی معاملاتی در بورس ایران استراتژی معاملاتی در فارکس استراتژی معاملاتی رابرت ماینر استراتژی معاملاتی سپیدار استراتژی معاملاتی سهام استراتژی معاملاتی فارکس استراتژی معاملاتی گن

در نقطه مقابل; ۳۸ نفر درخواست فروش سهم مذکور با قیمت ۶۶۳۲ ریال را داده‌اند; ۱ نفر متقاضی فروش این سهم با قیمت ۶۶۵۰ ریال است و یک نفر هم متقاضی فروش سهم مذکور با قیمت ۶۶۶۰ ریال است; بنابراین; کاملا مشخص است که سامانه معاملات درخواست‌های فروش را به ترتیب; از کمترین قیمت به بیشترین قیمت; اولویت‌بندی کرده است.

اما با توجه به تعدد و تنوع قیمت‌های وارد شده در سامانه معاملات; دقیقا چه زمانی; خرید و فروش در سامانه معاملات انجام می‌شود؟
زمانی که قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش با هم مساوی می شوند; در این حالت; سامانه معاملات به طور خودکار خرید و فروش را انجام داده و معمولا; بلافاصله سفارش‌های انجام شده; از صف خرید و فروش حذف میشوند.

یک روز پس از انجام معامله; کارگزار رسید انجام معامله را که اصطلاحا; اعلامیه خرید مینامند; به سرمایه‌گذار تحویل بدهد; اعلامیه خرید; سند رسمی نیست و در آن تنها اطلاعاتـی مانند تعداد سهام خریداری شده; مبلغ سرمایه‌گذاری و مبلغ کارمزدهای کسـر شده آورده شـده است.
سرمایه‌گـذار همچنیـن باید یک روز پس از خرید اوراق بهادار; به شرکت کارگزاری مراجعه و گواهـی نقل و انتقال اوراق بهادار خریداری شده را از کارگزاری دریافت کنند; زیرا زمانیکه سرمایه‌گذار قصد داشته باشد اوراق بهادار خود را بفروشد; باید گواهی نقل و انقال سهام را به شرکت کارگزاری ارائه دهد.