تفاوت سهام عادی و ممتاز

تفاوت سهام عادی و ممتاز

سهامداران ممتاز ادعای بیشتری نسبت به دارایی ها و درآمدهای شرکت دارند; این در طول دوران رونق که شرکت درآمد خوبی دارد و تصمیم به پخش سود سهام به سرمایه گذاران می‌گیرد: درست می باشد; در این صورت وقتی تقسیم سود انجام می‌شود; سهامداران ممتاز باید قبل از سهامداران معمولی پرداختی خود را دریافت کنند؛ اما این ادعا در دوران رکود و کسادی بازار هنگامی‌که سهامداران عادی در آخر صف برای دریافت سود قرار دارند اهمیت بیشتری می‌یابد.

این به این معنی است که وقتی شرکت باید تسویه‌حساب کند و پول همه طلبکاران و صاحبان اوراق قرضه را بدهد; سهامداران عادی تا قبل از اینکه سهامداران ممتازپرداختی خود را بگیرند; پولی دریافت نخواهند کرد.

سود سهام ممتاز از سهام عادی متفاوت و معمولاً بزرگ‌تر می باشد;

وقتی شما یک سهام ممتاز می‌خرید; انتظار دریافت سود سهام دارید زیرا سود در فواصل منظم پرداخت می گردد.

این ضرورتاً برای سهامداران عادی صدق نمی‌کند; چراکه هئیت مدیره شرکت تصمیم می‌گیرد که آیا سود سهام پرداخت کند یا نه; به خاطر این ویژگی; سهام ممتاز نوعاً به اندازه سهام عادی نوسان ندارند و می‌توانند بعضی‌اوقات به‌عنوان اوراق با درآمد ثابت طبقه‌بندی شون.

غیرازاین ویژگی; حقیقت دیگری که وجود دارد این است که سود سهام ممتاز معمولاً تضمین شده میباشد; یعنی اگر شرکت یک سال سودی پرداخت نکند; در پایان سال دوم باید ابتدا سود سال اول و دوم سهامداران ممتاز را پرداخت کند و سپس سود سال دوم سهامداران عادی را!