نبود ارز مسافرتی در شعب بانک‌های عامل در فرودگاه مسافران را با چالش و مشکل روبرو کرده است. در حالی که شعب بانک‌های عامل در سطح شهرها به سختی اقدام به پرداخت رسید ارزی برای مسافران می‌کنند در شعبه فعال در فرودگاه‌ها مشکل کمبود ارز وجود دارد.

طی روزهای گذشته موجی از سفرهای خارجی شکل گرفته و بسیاری از مسافران برای دریافت ارز مسافرتی به مشکل خورده‌اند. با این وجود حتی مسافرانی که رسید دریافت ارز را دارند در فرودگاه‌ها با کمبود ارز بانک‌ها و صف‌های طولانی برای دریافت ارز مواجه شدند.

براساس تصاویر منتشر شده صف‌های طولانی برای دریافت ارز مسافرتی در فرودگاه امام وجود دارد و برخی از بانک‌ها از جمله بانک ملت دچار کمبود ارز شده‌اند که این اتفاق مشکلاتی را برای مسافران به وجود آورده است. مسافرانی که در آستانه خروج از کشور هستند در حالی باید ارز مسافرتی را دریافت کنند که اختلال در ارائه این ارز در فرودگاه مسافران را دچار سردرگرمی می‌کند و آنها راه پس و پیش ندارند.