این تحلیل براساس سه ویژگی مطرح می شود: اول معاملات اتی نفت قیمت های نزدیک به ۶۵ دلار را پشتیبانی کرده است.یعنی قیمت‌ها در ماه ژانویه تا اوریل در این سطح قیمتی مقاومت کرده و الگوی خوبی هم برای سایر بازارها شده است.

ویژگی برحسته این نمودار این است که قویا از قیمت در محدوده ۴۳ دلار تا ۵۴ دلار در هر بشکه حمایت کرده است و این مقاومت باعث می شود که معامله نفت با پیش بینی ۱۱ دلار بیشتر در محدود ۶۵ دلار قرار بگیرد.البته روش های پیش بینی دیگری هم در بلند مدت قیمت ۷۶ دلاری را در تجارت پیش بینی می کنند.

دومین ویژگی، قرار گرفتن نفت در موقعیت صعودی است؛روند صعودی قیمت از ۴۳ دلار در ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شده و با پشتیبانی هایی که در بازار انجام شده ارزش بازار نفت نزدیک به ۶۵ دلار را پوشش می دهد.

سومین ویژگی که شاید مهمترین آنها باشد،اهمیت بازارهای آتی است که قیمت ها را رو به رشد نشان می دهد.زیرا بررسی ها نشان می دهد وقتی قیمت ها عقب نشینی می کند،خریداران وارد بازار می شوند و شروع به خرید می کنند.