احتمال کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی مرز و بوم

 

احتمال کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی مرز و بوم

مدیریت مجمع نمایندگان استان سمنان و نماینده مردمان گرمسار و آرادان با اشاره به احتمال کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی سرزمین در‌پی پیکار اقتصادی امریکا در مقابل کشور‌ایران بیان کرد : در‌حالتی که این واقعه بیفتد می بایست تمامی دست به دست نیز دهیم تا با کاهش مخارج سرازیر به بهبود وضعیت امداد کنیم .

احتمال کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی مرز و بوم

به نقل از خبر نگار ایسنا , غلامرضا کاتب در شورای اداری استان که با حضور معصومه ابتکار عمل , نائب رئیس مدیر جمهور برگزار شد خاطرنشان کرد : هدف ترامپ در کینه با کشور‌ایران و بخش متعددی از جهان فقط سیاسی نیست بلکه ترامپ دنبال دلال بازی اقتصادی است .

احتمال کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی مرز و بوم

او بابیان این که ترامپ و دور‌وبری ها وی با جدیت دنبال دلالی اقتصادی میباشند به دیدار شماری از نمایندگان با اعضای پارلمان فرانسه اشاره نمود و افزود : یک کدام از نمایندگان پاریسی در‌این دیدار خطاب به ما نمایندگان کشور ایران به صراحت می بیان کرد که گرفتاری ما در زمینه ی تامل ترامپ بیشتر از گرفتاری شما ایرانی‌ها است .

کاتب بابیان این که محاسبه این نمایندگان فراسوی این بود که اندیشه ترامپ بیشتراز کشور ایران به اروپایی ها جراحت میرساند ادامه بخشید : آن ها مدعا بودند که اروپایی ها ۶۰ – ۷۰ سال است که دنبال رفاه و رویش و توسعه و گسترش بودند و روز جاری ترامپ آمده و کلیه را شلوغ است .

این نماینده مجلس , ارتقا تعرفه کالاهای تولیدی اروپا از طرف امریکا را در سوی یک مبارزه اقتصادی بررسی و اظهار کرد : روز جاری جهان و اعم از امریکا با بخش وسیعی از جهان و اعم از با اروپایی‌ها در یک جنگ تمام عیار و پیچیده و طاقت فرسا اقتصادی است .

احتمال کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی مرز و بوم

او به رسالت مسوولان ارشد و مدیران میانی کشورمان در‌این مبارزه اقتصادی , اشاره و با مقایسه کارایی مدیران با سعی تحسین برانگیز بازیکنان گروه ملی در استکان جهانی روسیه بیان کرد : در بازی کشور ایران و مراکش چنان فشاری بر مجموعه ملی وارد شد که چه بسا گزارشگر بازی و خیلی از هوا داران اهل ایران امید می کردند در به عبارتی ۳۰ دقیقه ابتدا , بازی سوای گل تمام شود . مقاومت و سعی بازیکنان مجموعه ملی به دلیل آمادگی بدنی و هماهنگی بالایی که سرمربی گروه ملی آن را ساخت کرده بود به ندرت با مقاومت و ایستادگی بر بازی مسلط شدند و با خوی شرایط هایی متعددی سرنوشت در پایان بازی به موفقیت و موفقیت رسیدند .

احتمال کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی مرز و بوم

او بابیان این که مردمان در بازی با پرتغال و اسپانیا دیگر به همت و مقاومت بازیکنان اعتقاد عمیق پیدا کرده بودند و از این رو بدون سود ناکامی یا این که متساوی همه ملت از کارایی آن‌ها راضی بودند بیشتر کرد : مردمان در میدان سازمان مملکت و در‌این نزاع اقتصادی هم چنین انتظاری از مدیران و مسوولان دارا‌هستند .

از یاد بردن منافع ملی در دعواهای سیاسی داخلی

احتمال کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی مرز و بوم

نماینده مردمان گرمسار و آرادان بابیان این که می بایست این حس در مردمان بوجود بیاید که مدیران در هر قوانینی تمامی توان خویش را برای تقابل و جنگ با مبارزه اقتصادی معاند به کار می‌گیرند افزود : در شرایطی‌که این حس در مردمان به وجود بیاید زیر هر قوانینی از تلاش مسوولان راضی خواهند بود به دلیل آن که می‌دانند کلیه توان و مقاومت خویش را صادقانه به کار بسته اند همچنانکه دیدیم مردمان بدون فیض بازی گروه ملی با اسپانیا یا این که پرتغال با تمامی وجود ابراز خوشحالی کرده و همت ملی پوشان اهل ایران را ثنا می کردند .

احتمال کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی مرز و بوم

غلامرضا کاتب , تولید وفاق ملی در مملکت در تقابل با نبرد اقتصادی را امری حتمی برشمرد و بیان کرد : متاسفانه ما در موقعیت معمولی تا آنجا سرگرم دعواهای سیاسی می شویم که عزت و منافع ملی را فراموش میکنیم .

او , تولید اتحاد میان مسوولان در روزهای اخیر را از محسنات نبرد اقتصادی امریکا برشمرد و خاطرنشان کرد : یکی دیگر از مسائلی که مدیران می بایست برای رویا رویی با نبرد اقتصادی امریکا در پیش بگیرند حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است .

احتمال کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی مرز و بوم

پیامی که نمایندگان در جلسات غیرعلنی به دولت دادند

این نماینده با انتقاد از عدم همیاری بعضا مسوولان با سرمایه گذاران و سنگ اندازی پیش پای سرمایه گذاران اعلام‌کرد : این در حالی است که اکثری از مدیران در گفتار مدعا این می‌باشند که برای سرمایه گذار فرش قرمز رنگ پهن می نمایند ولی در کار بازدارنده از کار آنان میگردند .